Hoe starten we maandag

Hoe starten we maandag

Vrijdag 8 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Maandag 11 mei mogen de kinderen eindelijk (gedeeltelijk) weer naar school. Wij zijn blij dat de kinderen weer naar school komen. Afgelopen week hebben we alles in gereedheid gebracht om maandag met het onderwijs te starten.

Gezondheid en hygiëne

 • Kinderen die ziek zijn blijven thuis en worden telefonisch afgemeld of via de app.
 • Alle kinderen die geen klachten hebben zoals verkoudheid, zere keel, hoesten of koorts en uit gezinnen komen waarvan niemand koorts heeft, mogen naar school
 • Mocht op school toch blijken dat een kind klachten heeft, dan worden ouders gebeld en moet het kind direct worden opgehaald
 • In gezinnen waar corona heeft geheerst wordt in overleg met de directeur besloten wanneer het betreffende kind weer naar school mag. (Na advies GGD) Betreffende ouders worden verzocht contact op te nemen met Susan.
 • Op school worden bij binnenkomst en na elke pauze de handen gewassen of behandeld met desinfecterende spray/zeep
 • Graag de handen wassen voordat de kinderen naar school gaan.
 • Tafels worden in de ochtend en middag afgenomen.
 • We wijzen kinderen extra op handenwassen na toilet bezoek.
 • Er wordt gebruik gemaakt van papierhanddoeken.
 • Er wordt extra schoongemaakt.
 • Teamleden proberen de 1 ½ meter afstand in acht te nemen.
 • Teamleden die ‘corona’-klachten vertonen blijven thuis.
 • Mocht er een leerkracht ziek zijn, dan proberen we dit met het team te regelen, maar het kan ook gebeuren dat er dan een groep naar huis moet worden gestuurd.

Organisatorische regels

 • Per gezin komt er 1 ouder/volwassene op school om het kind te brengen en te halen.
 • Ouders zetten hun kind af bij het hek. Graag de volgende deuren van het hek gebruiken. Groepen 3/4/5 de deur in het midden van het plein en groepen 6/7/8 het hek aan de zijkant (links/Huibers). Het hek aan de zijkant (rechts) wordt alleen door de ouders en kinderen van de voorschool gebruikt. 
 • Ouders houden 1 ½ meter afstand van elkaar.
 • Ouders komen niet op het kleine plein en niet in de school.
 • Er zijn teamleden vanaf 8.20u op het kleine plein om de kinderen op te vangen.
 • Kinderen die zelfstandig genoeg zijn en waarbij het vertrouwd is, komen alleen naar school.
 • Bij het uitgaan van de school wacht er per gezin 1 ouder/volwassene buiten de hekken, of het kind mag alleen naar huis gaan. Ouders houden wederom 1 ½ meter afstand van elkaar.
 • Kinderen van groep 3/4/5 worden op het kleine plein meegegeven aan de ouder die bij het midden hek staat te wachten.
 • Het schoolplein blijft na schooltijd gesloten.
 • Dringende vragen of opmerkingen van ouders over hun kind wat die dag van belang kan zijn, kunnen dagelijks voor of na schooltijd op de mail of app worden gezet van de leerkracht.
 • Leerkracht bekijkt dit elke dag voor-en na schooltijd.
 • Ook kan er bij bijzonderheden gewoon gebeld worden naar het schoolnummer.                                                             

Kleuters halen en brengen

 • Kleuters komen via het raam van de klas naar binnen.
 • Er komt een tafel buiten te staan met daarop schoonmaakmiddelen om de handen schoon te maken. Ouders maken de handen van de kinderen schoon voordat ze naar binnen gaan. Ouders blijven buiten op 1.5 meter afstand van elkaar en teamleden
 • Als broers of zussen de kleuters brengen of ophalen dan doen ze dat binnen de school en gaan ze via de gewone uitgang naar buiten.

Bericht van de gemeente over de inzet van Leerplicht per 11 mei

Gemeente laat weten de volgende richtlijnen te gebruiken:

 • Leerplicht hanteert als uitgangspunt dat alle leerlingen naar school gaan, die geen gezondheidsklachten hebben. De leerplichtwet is gewoon van kracht.
 • Als leerlingen niet ziek zijn maar toch afwezig, dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. De gemeente vraagt scholen dit te melden bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar gaat dan met ouders in gesprek. Doel is om navraag te doen en ouders te motiveren om kinderen weer naar school te sturen.
 • Leerplicht toont begrip voor ouders met zorgen over het coronavirus en zal in die gevallen niet handhaven. Leerplicht handhaaft alleen als ouders/leerlingen verwijtbaar zijn.

Wij hebben met leerplicht afgesproken ons te houden aan de richtlijnen. Het kan dus zijn voor de ouders die hun kinderen nog thuislaten, dat leerplicht contact opneemt.


Hulp voor ouders met zorgen

Mocht u zorgen hebben over corona neem dan contact op met het OKT, via het (algemene) nummer 020 – 555 5961. Ouders kunnen dan in gesprek met een hulpverlener van OKT of GGD over hun zorgen.   

Op tijd naar bed

Graag de kinderen op tijd naar bed sturen en brengen. We merken elk jaar bij de Ramadan dat kinderen niet uitgeslapen naar school komen. Ook verwachten we dat de kinderen die thuis onderwijs volgen op tijd klaar zitten. Hier wordt anders een extra melding van gemaakt bij leerplicht. 

Onderwijs op school

Hoe de groepen gaan draaien staat in het bericht van 24 april en is door de leerkrachten gecommuniceerd.

We moeten allemaal wennen

Het is voor iedereen nieuw, maar vooral voor kinderen, zeker de kleintjes. Ze komen weer op hun oude, vertrouwde plek, maar alles gaat net anders. Bereid uw kind erop voor dat u buiten bij de deur afscheid neemt. Het helpt als u met uw kind een kort afscheidsritueel afspreekt. Dit geeft uw kind vertrouwen en een gerust gevoel.
Door uw kind voor te bereiden op de nieuwe situatie, is de kans groter dat uw kind makkelijker om gaat met die nieuwe situatie.

We hopen er samen een geweldig fijne tijd van te maken, in kleine groepen, waarin de leerkrachten volop tijd hebben voor onze kinderen en waarin we veel aandacht willen besteden aan het welbevinden van ieder kind. 

Mochten er tussentijds nog aanpassingen komen, dan hoort u dit uiteraard zo spoedig mogelijk.

We willen u heel hartelijk bedanken voor uw steun, maar we gaan er natuurlijk wel vanuit dat u uw kind bij het thuiswerken blijft ondersteunen. Succes gewenst! Heeft u vragen, dan kunt u altijd bellen of mailen.

Laten we met vertrouwen de toekomst weer tegemoet gaan.

 

Team van de Huizingaschool


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl