Een paar zaken uit het team

Een paar zaken uit het team

Zondag 25 maart 2018

Afgelopen week hebben we onze dank uitgesproken aan de ouders en kinderen die zich aan de afspraken houden van op tijd komen en ophalen. De leerkrachten kunnen hierdoor fijn starten met alle kinderen en ook is het rustiger in de school. Een aantal ouders en kinderen hebben nog moeite met de afspraken. Aankomende paar weken zullen deze ouders en kinderen hierop worden aangesproken. Na het paasweekend zal de deur om half 9 dicht gaan. We zullen ouders en kinderen hierbij ook weer wijzen op de afspraken. Na deze weken zal er een gesprek plaats vinden met de ouders en kinderen die structureel te laat komen. Ook na schooltijd willen we graag rust in de school. Ouders wachten buiten het hek en om 14.10u wordt de school schoongeveegd. Ouders en kinderen die hier niet horen worden vriendelijk verzocht om de school te verlaten en ook het eerste schoolplein. Er komt aankomende week een papiercontainer waardoor de school een extra bijdrage kan leveren aan duurzaamheid. Woensdag hebben we in de school een gezellig paasontbijt met de kinderen. Op donderdag is er geen talentendag. Vrijdag en maandag 2e paasdag zijn de kinderen vrij.  

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl