Aandacht voor nieuwe & bekende info

Aandacht voor nieuwe & bekende info

Maandag 2 april 2018

FLEXKAMER Susan is op woensdag in de flexkamer Op woensdagochtend zal Susan van 8.35u-9.10u in de flexkamer zijn om ouders te ontmoeten, vragen te beantwoorden of zaken toe te lichten die zijn gecommuniceerd via de schoolpraatapp. Er is afgesproken dat de flexkamer van 8.30u-9.30u beschikbaar is voor ouders. Mochten er cursussen zijn of de kamer nodig zijn voor externe dan wordt dit gecommuniceerd en worden ouders verzocht de kamer te verlaten. BIBLIOTHEEK De Huizingaschool krijgt weer een eigen bibliotheek waar kinderen zoals bij een echte bibliotheek een boek kunnen halen. Het zal net als bij de bibliotheek gaan met barcodes. We zoeken ouders of grootouders die willen helpen om de bibliotheek te bemensen en verder te professionaliseren zodat kinderen met meer plezier gaan lezen. Heb je interesse stuur een mail naar Susan (sherrings@huizingaschool.nl) BART verlaat de HUIZINGASCHOOL Bart heeft per 1 april een baan bij inHolland als docent bewegingsonderwijs. Voor Bart een droombaan. We wensen Bart veel plezier. Natuurlijk zullen we ook afscheid nemen van Bart hierover zal binnenkort worden gecommuniceerd. HEKKEN NIET DICHT De hekken gaan om 14.30u niet dicht i.v.m. vluchtweg bij brand en afspraken na 14.00u. Ouders en kinderen worden wel verzocht om niet op het eerste plein te blijven en na het tweede plein te gaan. Het geeft te veel onrust wanneer kinderen en ouders op het eerste plein blijven daarbij gaan kinderen toch naar binnen en verdwijnt er speelgoed uit de school. TALENTENDAG UITGESTELD De talentendag wordt uitgesteld, het team wilt een betere invulling geven aan deze dag en zal zich bezinnen of een expliciete dag, de beste manier is om stil te staan bij de talenten van de kinderen. Op de studiedag van 11 april gaat het team hierover met elkaar in gesprek. OP TIJD EN VERZUIM    Al eerder is door het team gevraagd om kinderen op tijd naar school te brengen. We gaan vanaf heden hier nog strakker op controleren en ook zal de deur om half 9 dicht gaan. Susan zal dan kinderen en ouders na half negen aanspreken. GEZONDE SCHOOL De Huizingaschool is een gezonde school zoals ook in de schoolgids staat (p23&25). We merken dat er steeds meer kinderen tussendoortjes en lunches meekrijgen die niet bij een gezonde school horen. We willen u vragen om hier extra op te letten. Leerkrachten zullen dit ook doen en wanneer het eten en drinken niet voldoet aan de voorschriften de kinderen vragen het weer terug te stoppen in de tas. Voorkom dat kinderen geen tussendoortje of lunch krijgen en geef ze gezond mee.  

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl