ouderbijdrage

Vrijdag 8 juni 2018

Beste ouders/verzorgers, Steeds meer ouders betalen de ouderbijdrage waar we heel blij mee zijn. Een aantal ouders hebben gevraagd hoe zij dit kunnen betalen, via de bank of contant bij Malika. De hoogte is  €50,- per kind per schooljaar, inclusief schoolreisje. Vanaf unit 5/6 zorgen de kinderen zelf voor het sinterklaascadeautje van € 5,-, dus wordt de ouderbijdrage € 45,-. Voor groep 8 leerlingen betalen de ouders €20,- per kind en worden de kosten voor schoolkamp apart geïnd. Bij het tweede kind ontvangt u € 2,50 korting, bij ieder volgend kind € 5,-. bankrekeningnummer NL66INGB0673897990 t.n.v. Ouderraad Huizingaschool - naam van kind(eren) vermelden

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl