Activiteiten voor de kinderen

Activiteiten voor de kinderen

Vrijdag 14 september 2018

Beste ouders,

Bij de opening van het jaar heb ik jullie gevraagd om de leerkrachten te ondersteunen bij de extra activiteiten die zij organiseren voor de kinderen in de unit.

Met de inschrijving voor de activiteiten is het bedroevend laag. We doen de activiteiten voor de kinderen en wanneer we hierbij geen hulp krijgen dan kunnen de activiteiten niet plaats vinden. De kinderboekenweek is al heel dicht bij maar als we hierbij geen ondersteuning krijgen dan wordt de week minder mooi. Zo ook willen we kinderen graag extra begeleiden bij het lezen maar als we hiervoor geen ouders hebben dan lukt dit niet. Kinderen in de bovenbouw kunnen op bliksemstage maar als we geen ouders hebben dan gaat de stage niet door.

Natuurlijk zijn de activiteiten nog ver weg maar het verbaasd ons dan wel dat het schoolreisje bij alle units wel ingevuld zijn.

Namens de leerkrachten wil ik jullie dringend verzoeken om je op te geven voor één of meerdere activiteiten. We doen het voor de kinderen.

Mocht je wel willen maar twijfels hebben of vragen zoek contact met de mentor van je kind.

Groet namens het team,

Susan

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl