Samenvatting ouderbijeenkomst leesbegeleiding unit 3/4 en 5/6

Samenvatting ouderbijeenkomst leesbegeleiding unit 3/4 en 5/6

Donderdag 13 december 2018

Samenvatting van het gesprek over het begeleid lezen door ouders op de Huizingaschool.

Op 19 november zijn er leesouders van unit 3/4 en 5/6 in gesprek gegaan over de leesbegeleiding door de ouders op de Huizingaschool.

Er wordt aangegeven dat er vooruitgang is in het lezen en het gedrag goed gaat in de leesgroepjes. De kinderen willen graag verder lezen, vooral bij spannende boeken. Het is fijn als kinderen standaard een boekenlegger tijdens het lezen gebruiken, zodat zij dit kunnen gebruiken om aan te wijzen waar zij zijn tijdens het lezen. De kinderen kunnen extra uitgedaagd worden door moeilijke woorden te bespreken en gelijk aan woordenschat te werken. Het helpt kinderen als zij zelf boekjes mogen kiezen in plaats van dat zij klaargelegd worden. Door één op één te lezen kunnen sommige kinderen nog meer geholpen worden.

 

Het doel is om het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren en kinderen beter te laten lezen.

 

Tips van de ouders:

-          De boekjes ordening in unit 3/4 kan netter.

-          Door een namenlijst met boekjes klaar te leggen zorgt het voor meer overzicht voor de leesouders.

-          Het is fijner als de boekjes eerder klaarliggen.

-          Leesmomenten 30 minuten laten duren.

-          Ouders geven aan dat het echt helpt als kinderen thuis lezen!

 

Wij hebben afgesproken dat de leesgroepjes van vakantie tot vakantie hetzelfde blijven. Als kinderen niet goed mee kunnen komen in een groepje dan wordt dit teruggekoppeld aan de leerkracht.

 Bedankt voor jullie hulp door mee te lezen met de kinderen en het meedenken naar nog beter leeshulp door ouders op de Huizingaschool.

 

De juffen en meesters van unit 3/4 en 5/6


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl