Bijeenkomst lerarentekort 29 januari

Bijeenkomst lerarentekort 29 januari

Zondag 20 januari 2019

Beste ouders, 

Afgelopen vrijdag hebbben de kinderen onderstaande brief mee naar huis gekregen. Het kan ook zijn dat ze deze maandag krijgen. Wilt u de brief lezen en  de brief met uw keuze weer inleveren bij de leerkracht.

Brief

Beste ouders,

Op 15 november hebben we met elkaar gesproken over het lerarentekort. Er zijn door ouders vele voorstellen gedaan.  

Graag willen we met elkaar verder kijken, wat ouders kunnen doen binnen de school. Wat betekent het lerarentekort nu en voor volgend jaar. De kinderraad en partijen uit de wijk hebben meegedacht in de voorbereiding. Kinderen geven aan dat ouders talenten hebben die we ook in de school kunnen inzetten. ‘Mijn ouder kan goed rekenen’ of ‘mijn mama kan heel mooi voorlezen’. Welke kwaliteiten en hoe we deze inzetten daar gaan we met elkaar over in gesprek.  

Er wordt gezorgd voor opvang zowel voor de kleintjes als groten.  

Help je kind en kom 29 januari om 14.15u-15.15u naar de bijeenkomst lerarentekort.  

Om voldoende opvang en koffie/thee te regelen willen we graag weten of u komt: 

⃝Ja, ik kom 29 januari naar de bijeenkomst en heb geen opvang nodig. 

⃝Ja, ik kom 29 januari en heb opvang nodig voor een peuter of baby. 

⃝Ja, ik kom 29 januari en heb opvang nodig voor een kleuter. 

⃝Ja, ik kom 29 januari en heb opvang nodig voor een kind tussen de 6-12 jaar. 

⃝Nee, ik kom niet. 

Welke kwaliteiten zou jij eventueel kunnen inzetten. Kruis aan wat bij je past of vul aan. 

⃝Rekenen 

⃝Taal (voorlezen/helpen met lezen of spelling) 

⃝Creatief (knutselen/  koken/naaien etc) 

⃝Wereld oriëntatie/thema’s 

⃝kinderen helpen in de school bij opdrachten 

⃝begeleiden van activiteiten buiten school.  

⃝organiseren en opruimen 

⃝computers/ict 

 

 

INLEVEREN VOOR 25 JANUARI 14.00U BIJ DE LEERKRACHT. 

 

Naam ouder:…………………………………………

naam kind (groep)…………………………………………………..


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl