Informatie unit 5/6

Maandag 21 januari 2019

Beste ouders,

 

Komende 2 weken gaan we ons binnen school bezig houden met het toetsen van de kinderen. Dit doen we aan de hand van Cito toetsen. De kinderen worden getoetst op de onderdelen: Begrijpend Lezen, Technisch lezen, Rekenen, Spelling en Drieminutentoets. 

De leerlingen van groep 6 zijn afgelopen donderdag naar de schooltuinen geweest. Komende week gaan zij weer, en de 3e les is 7 februari. Alle lessen die de leerlingen bijwonen zijn binnenlessen.

Afgelopen vrijdag hebben we een mooie afsluiter van de workshops gehad. Binnenkort starten er weer nieuwe workshops.

 

Groet,

Unit 5/6


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl