Vragenlijst van Kind en Motoriek inleveren.

Dinsdag 29 januari 2019

Beste ouders/ verzorgers,

Enige tijd geleden hebben de kleuters een vragenlijst van Kind en Motoriek meegekregen. Dat moest ingevuld en teruggrgeven worden. Er zijn weinig formulieren teruggekomen. Wilt u zo vriendekijk zijn om het alsnog in te vullen en bij de leerkracht in te leveren? 

 

Groeten,

Liesbeth van Kind en Motoriek


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl