PO/VO Groep 8

Woensdag 6 februari 2019

Beste ouder/verzorger,

 

Uw zoon of dochter zit momenteel in groep acht van de basisschool en staat voor de overgang naar een middelbare school. Een tijd waarin er veel gaat veranderen.

 

De basisschool van uw kind is een samenwerking aangegaan met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs om deze overgang te begeleiden. We starten deze week met een doorstroomprogramma wat gericht is op alle leerlingen uit groep acht.

 

Uw kind krijgt op school een aantal masterclasses (lessen) aangeboden in de vakken taal (Nederlands en Engels) en rekenen/wiskunde om de overgang te versoepelen. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met zichzelf en met het leren leren. U kunt hierbij denken aan vragen als: “Wat heb ik nodig om goed te leren?” “Welke dingen zijn nieuw in het voortgezet onderwijs?” “Wie of wat kan ik vragen/inzetten om me te helpen?” enzovoorts.

 

Ouderbetrokkenheid is ook onderdeel van het programma. In maart of april zal iemand op de school aanwezig zijn tijdens een koffieochtend om al uw vragen te beantwoorden. De datum krijgt u nog te horen.

 

Mocht uw kind uiteindelijk de keuze maken voor het Calvijn College, Het Reinaert of het Comenius Lyceum, dan gaat na de plaatsing in april het programma door op deze school.

We gaan dan verder met:

- het uitbreiden van kennis op de gebieden taal en rekenen/wiskunde

- de kennis en vaardigheden die voor de overgang en start op het VO van belang zijn

- de randvoorwaarden die nodig zijn om in het VO tot leren te komen.

Na de meivakantie organiseren we dan ook een ouderbijeenkomst op de nieuwe school van uw kind.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met de Intern Begeleider of leerkracht van uw kind. U kunt ook een mail sturen naar Esther de Vries: esther.de.vries@outlook.com.

 

 

Vriendelijke groet,

 

Esther de Vries

Projectleider Doorstroomprogramma PO > V


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl