Samenvatting ouderbijeenkomst 28 januari

Samenvatting ouderbijeenkomst 28 januari

Woensdag 13 februari 2019

Samenvatting ouderbijeenkomst 28 januari

Op 28 januari hebben we met 52 ouders verder gesproken over het lerarentekort. We zijn specifiek ingegaan op de mogelijkheden hoe ouders een school kunnen ondersteunen. Het ging daarbij niet om de ondersteuning zoals het begeleiden bij uitjes of schoonmaken. Het ging vooral om de mogelijkheden binnen de school te onderzoeken.

In een paar groepen is positief gesproken over de mogelijkheden om ouders structureel te laten ondersteunen in de groep. Hierbij zijn de volgende zaken benoemd:

 • Kijk naar de achtergrond van ouders, ouders kunnen met goede begeleiding meer betekenen.
 • Het is goed om ouders 1 dag(deel) per week op vrijwillige basis in te zetten.
 • Je moet goede afspraken maken.
 • De communicatie vanuit de school moet beter! Vrijwilligers merken nu dat een aantal zaken niet goed geregeld is (afzeggen als een klas niet kan, spullen klaarleggen, spullen klaarleggen, zorgen voor invallers).
 • Zorg dat de vrijwilliger bij een unit hoort, met aanspreekpunt.
 • Speeddaten zodat ouders meer kunnen zien waar zij mogelijk hulp kunnen bieden (bijv. lezen, schrijven, klokkijken, spellingsregels oefenen, automatiseren etc.)
 • Ondersteunen van ouders die gaan begeleiden.

Er zijn ook angsten genoemd:

 • Hoe worden ouders ingezet. Er wordt met contracten gewerkt.
 • Hier los je het lerarentekort niet mee op. Klopt maar we maken een eerste stap om de werkdruk te verminderen.

Andere oplossingen die nog zijn genoemd:

 • Netwerk van ouders maken dat in actie komt als een groep kinderen thuis moet blijven.
 • Noodrooster maken met culturele activiteiten: wie gaan de activiteiten geven?
 • Klas verdelen en dan onderwijsondersteuners of ouders voor de groep.

Bij bovenstaande oplossingen was veel discussie. De school is geen opvang maar een plaats waar we kinderen laten leren en ontwikkelen.

Op 28 januari zijn er ook vrijwilligersformulieren uitgereikt en ingevuld. Hier heeft een groep over gesproken.

Hoe gaan we vervolg geven. Er zijn 12 ouders die hebben aangegeven dat ze één of meer dagdelen per week beschikbaar zijn voor de school. Binnen de units wordt gekeken waar zij met de ouders een match zien en welke behoeften er zijn per unit. De ouders worden na de vakantie uitgenodigd voor een gesprek. Na het gesprek gaan we in stapjes kijken hoe we verder ouders meer bij het programma in de school kunnen betrekken. Na 6 weken evalueren we. We kijken hoe het gaat. Bij goede ervaringen breiden we uit.

Naast bovenstaande acties organiseren we in het najaar een soort speeddate. Ouders krijgen een beter beeld van wat er in de school gebeurt.

Tot slot willen we als school benadrukken dat het tekort ons allen aangaat. Er zijn geen kant en klare oplossingen. Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. De tekorten zullen aankomende jaren toenemen en stap voor stap vinden we oplossingen.

 

Groet Susan

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl