Coaches in de school

Coaches in de school

Maandag 18 maart 2019

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij zijn heel blij met de vrijwilligers die zich hebben opgegeven om meer ondersteuning te geven in de school.  

Aankomende week gaan zij starten in de school. Zij worden ingezet als coach. Een coach is een begeleider die vanuit de leerkrachten wordt gestuurd.  

Om de coaches goed in te kunnen zetten en de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn de volgende afspraken gemaakt:  

  1. Coaches gaan onder begeleiding van de leerkracht kinderen begeleiden. Ze doen dit met kleine groepen of individuele kinderen.  
  2. De school heeft de mogelijkheid om eigen keuzes te maken op wat voor manier zij kinderen laten begeleiden. Belangrijk hierin is dat dit gebeurt vanuit de verantwoordelijkheid van de leerkrachten.  
  3. De coaches zijn geen aanspreekpunt voor ouders of derden en mogen geen informatie met andere delen.  
  4. Mochten er vragen of opmerkingen van kinderen bij ouders worden gesteld waar de ouder zorg over heeft dan kan zij hierover contact opnemen met de leerkracht.  
  5. Er is een vrijwilligersovereenkomst door de coaches getekend waarin o.a. staat dat zij een geheimhoudingsplicht hebben.  
  6. Er vinden afstemmingsbijeenkomsten plaats waarin de coaches worden opgeleid, afstemming en evaluatie plaats vindt.  

Wij als school hebben er toezicht en zorg voor dat de inzet van coaches ten goede komt van de ontwikkeling van de kinderen, waarbij veiligheid van de kinderen voorop staat.  

 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan hoor ik deze graag.  

 

Vriendelijk groet,  

Susan Herrings 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl