indeling volgend jaar

Woensdag 26 juni 2019

Beste ouders/verzorgers,

Helaas gaan er een aantal collega’s ons dit jaar verlaten. Zij hebben gekozen voor een nieuwe uitdaging of een baan dichter bij huis. Evelien, Bnar, Ilse, Lorena, Daniel, Danielle en Khadija gaan ons verlaten.

Afgelopen weken hebben we vele gesprekken gevoerd om het team te versterkten. We zijn nog met een paar mensen in gesprek en hopen volgende week helemaal rond te zijn zodat de formatie definitief kan worden gemaakt.

Berdien, Karima, Judith en Ine zullen volgend jaar extra dagen gaan werken.

Voor nu zijn de units en groepen op de volgende manier bemenst:

Unit 1-2 (we gaan weer terug naar 3 groepen omdat er 40 kinderen doorstromen naar groep 3)

Jorge

Jaimy

Ike – Charlotte

Ondersteuning: Dursine, Hilal en vacature

 

Groep 3

Karima

Mandy

Ondersteuning: Samira (zij heeft gewerkt op obs de Kans en heeft een afgeronde HBO opleiding).

 

Unit 4-5

Stanley

Rezgar

Peggy

Ratna (werkt al lang als leerkracht in het onderwijs en komt van bs de Globe)

Daphne (leraar in opleiding die haar laatste jaar doet)

Sanne (zij komt ook van obs de Kans, heeft een afgeronde HBO opleiding en start met de pabo) 

Voor deze unit staat nog een vacature voor ondersteuning en tevens zal de unit nog worden versterkt met een LIO’er.

 

Unit 6-7

Monique

Ine

Rofayda

Kaoutar

Ondersteuning: Handan (zij is dit jaar als statushouder gestart bij Ine en gaat volgend jaar haar werkervaringstraject doen bij ons) en Stella (zij is een 1e graads opgeleide leerkracht creatieve vorming)

 

Groep 8

Judith

Zainab

Oussama 

Voor Miriam (zij heeft afgelopen maanden meegelopen bij Karima en zal ook in één van de groepen gaan ondersteunen) en Michael (hij heeft afgelopen jaar als klassenassistent gewerkt bij unit 4-5) gaan we nog kijken wat de beste plek is. 

We zijn ver gevorderd met de indeling van de units. Ook zijn we bezig met de indeling van de kinderen. We leggen hier een laatste hand aan op 3 juli. De definitieve verdeling van de kinderen over de groepen en leerkrachten wordt op 5 juli via de schoolpraatapp gecommuniceerd. 

Mochten er dringende vragen zijn over bovenstaande dan kunt u hierover contact opnemen met Susan.

 

Vriendelijke groet namens het team,

Susan


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl