weekniews 6-10 januari

weekniews 6-10 januari

Zondag 5 januari 2020

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

Voor iedereen nogmaals de beste wensen voor 2020! Laten we er met elkaar een mooi onderwijsjaar van maken waarin we het gesprek met elkaar centraal stellen. 

Aankomende week is een week waarin we alles weer opstarten. Voor kinderen is het altijd even wennen na twee weken vakantie.

Vervolg WOKweek

In de week van 9-13dec hebben we met elkaar nagedacht over hoe we het onderwijs vorm willen geven voor nu en in de toekomst. Aanstaande dinsdag worden de eerste resultaten besproken met een afvaardiging van de ouderraad en MR. We zullen dan met elkaar kijken wat een moment in januari is om de resultaten aan ouders te presenteren. 

Woensdag studiedag – kinderen zijn vrij

Op woensdag hebben we een studiedag. Hierin gaan we verder met het uitwerken van de ideeën uit de WOKweek. Tevens hebben we een scholing rond begrijpend lezen. 

Schoolfruit

Aankomende week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit. Ze krijgen deze week watermeloen, waspeen en mandarijn. Fijn als er ouders helpen bij het uitdelen.  

Versterking team

Willemijn Hebly gaat het team drie dagen per week ondersteunen. Ze heeft haar master Psychologie afgelopen jaar behaald. Ze wilt voordat ze eind mei op wereldreis gaat nog een bijdrage leveren in het onderwijs. Willemijn gaat o.a. ondersteunen in groep 8 omdat Oussama nog steeds ziek is.  

 Karima en Mirjam

Karima gaat starten in groep 5 en Mirjam in groep 3. We wensen de dames en kinderen veel succes. Mochten er vragen zijn of dingen anders zijn, loop even bij de juffen binnen na schooltijd. 

Een fijne en mooie week, groet namens het team Huizingaschool.


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl