ouderbijdrage en schoolreis

ouderbijdrage en schoolreis

Donderdag 16 januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

We willen het schoolreisje gaan regelen voor de kinderen. Op dit moment is er 30% van de ouderbijdrage betaald. Van dit geld is al een deel uitgegeven aan Sinterklaas en Kerst. Om met de kinderen een ‘echt’ schoolreisje te doen naar bijvoorbeeld een pretpark is het nodig dat meer ouders de ouderbijdrage betalen. Mochten we te weinig ouderbijdrage ontvangen dan zal het schoolreisje dit jaar minder spectaculair zijn.

De ouderbijdrage is 50euro en kan ook met de stadspas worden betaald. Mocht u krap bij kas zitten, betaal dan 30euro voor het schoolreisje.

 

Wij willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken t.n.v. Huizingaschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en schooljaar 2019-2020, op NL63ABNA0556490754

Mocht het een probleem zijn om de bijdrage in één keer te betalen, kom dan langs bij de directie. Natuurlijk kunnen we altijd een betalingsregeling afspreken om in delen te betalen.

Mocht u in het bezit zijn van een stadspas dan kan de ouderbijdrage worden betaald met de stadspas. Kom hiervoor langs bij de administratie van dinsdag t/m vrijdag. 

 We willen eind deze maand het schoolreisje gaan boeken dus betaal deze maand. 

Namens het team groet, Susan


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl