weeknieuws 14-17april

weeknieuws 14-17april

Maandag 13 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Hopelijk heeft u samen met de kinderen genoten van een paar extra vrij dagen. Dagen om even te ontspannen en plezier te hebben.

We zitten alweer in week vijf dat we elkaar niet zien op school. We zijn trots om te zien in hoeveel gezinnen het onderwijs op afstand op een goede manier hebben vormgegeven. Er wordt gewerkt vanuit een vaste regelmaat en structuur. Ouders geven kinderen begeleiding en de kinderen uit de hogere groepen laten zien zelfstandig aan het werk te kunnen gaan a.d.h.v. het programma en instructies die de leerkrachten geven. Nogmaals onze complimenten en dank hiervoor!!!

Er zijn ook een aantal gezinnen en kinderen die veel moeite hebben om het onderwijs op afstand te volgen en vorm te geven. Zij maken geen gebruik van de instructies of opdrachten die worden gegeven door de leerkrachten. Zij hebben weinig of geen contact met de leerkrachten en sommige staan pas na 10.00u op.  Afgelopen weken hebben de leerkrachten hier veel tijd aan besteed. Ze belde dagelijks met kinderen en ouders. Maakte nieuwe afspraken en gaven een stukje extra ondersteuning. Bij een aantal kinderen heeft dit effect gehad maar bij een aantal niet. Om ervoor te zorgen dat te veel energie en tijd van leerkrachten naar deze kinderen gaan komen we met een paar regels.

  • Kinderen werken op schooldagen aan de opdrachten van school;
  • Kinderen gaan op tijd aan het werk voor school, zij melden zich op vaste tijden wanneer deze door de leerkracht zijn afgesproken.
  • Kinderen nemen deel aan instructies die worden gegeven van leerkrachten;
  • Kinderen melden zich bij leerkrachten wanneer hier afspraken over zijn gemaakt door de leerkracht;
  • Ouders maken goede afspraken met kinderen over wanneer zij werken aan school. Er wordt tussen 9.00u-14.30u in principe gewerkt aan opdrachten van school.
  • Ouders hebben er zorg voor dat kinderen op tijd naar bed gaan en ook op tijd opstaan. Het is geen vakantie en kinderen hebben school op afstand.
  • Ouders hebben er zorg voor dat kinderen niet ‘s nachts digitaal zijn. Het verbaast ons hoeveel digitaal verkeer er ‘s nachts is. Nogmaals willen wij de tip geven dat mobiele telefoon ‘s nachts niet bij kinderen op de kamer zijn.

Mochten bovenstaande afspraken niet worden nagekomen dan zal eerst de leerkracht contact hebben met kind en ouders. Vervolgens wordt er contact gelegd door Kaoutar (brugfunctionaris). Mocht hierdoor geen verbetering plaats vinden dan wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen gaat de leerplichtambtenaar er meer op toezien dat kinderen bezig zijn met school(werk). Wanneer kinderen geen onderwijs volgen dan lopen zij ook groter risico om een grotere achterstand op te lopen.

Nogmaals bovenstaande geldt voor de kinderen en gezinnen die niet of weinig bezig zijn met school.

Noodopvang dinsdag dicht 

Dinsdag 14 april is de noodopvang op de Toekomst dicht. De kinderen van de noodopvang werken die dag thuis.  

Extra ondersteuning

We zijn afgelopen week bij een aantal kinderen gestart met extra ondersteuning voor kinderen die hiervoor zijn opgegeven. De ondersteuning wordt gegeven door onze vaste vrijwilligers of studenten van Vooruit. Vaak gebeurt dit digitaal. Veel vrijwilligers in de wijk hebben ook aangegeven kinderen en gezinnen te willen ondersteunen. Aankomende week zal Anouka (kwartiermaker), Kaoutar (brugfunctionaris) en RuParé gaan kijken hoe we kinderen en ouders meer kunnen ondersteunen. Heeft u of uw kind een steuntje in de rug nodig geef dit dan door aan de leerkracht, ib’er of brugfunctionaris.

 Afscheid

Aankomende week nemen wij van een paar collega’s afscheid juf Najoua, meester Oussama en juf Willemijn. Zij hebben afgelopen tijd de leerkrachten en kinderen ondersteuning gegeven. Bij deze collega’s loopt het contract af. Er zal een officieel afscheid komen voor deze collega’s samen met de kinderen wanneer we weer samen naar school gaan.

 Allen een goede week en HOU VOL!

 Zorgzame groet Huizingateam


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl