Grensoverschrijdend gedrag - belangrijk!

Grensoverschrijdend gedrag - belangrijk!

Donderdag 24 september 2020

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

 

In de week tegen pesten zijn we met het team en de kinderen in gesprek gegaan over grensoverschrijdend gedrag. Gedrag waardoor anderen zich onveilig voelen. U kunt daarbij denken aan kinderen die anderen slaan, schoppen en pijn doen (fysiek). Maar ook aan schelden of onaardige dingen zeggen over de ander (verbaal). Tevens kan ook worden gedacht aan gebaren met de handen die niet gepast zijn (non-verbaal).

Grensoverschrijdend gedrag past niet op de Huizingaschool. We gaan vanaf vandaag hier harder tegen optreden. Voor kinderen betekent dit, wanneer zij grensoverschrijdend gedrag vertonen, zij uit de situatie worden gehaald. Er wordt ze duidelijk gemaakt dat wij dit niet doen op de Huizingaschool. Hierover wordt contact opgenomen met de ouders. Ouders worden gebeld door leerkracht maar soms door andere teamleden. In het telefoongesprek is niet altijd mogelijk om de hele situatie te beschrijven en alleen te benoemen welk gedrag wij als school niet accepteren.  Wij vragen ouders om thuis het gesprek hierover te voeren met het kind. Natuurlijk wordt ook op school het gesprek gevoerd met het kind en betrokkenen.

Ons motto is: we leren in een veilige situatie waarin we met respect met elkaar omgaan en daarin past geen grensoverschrijdend gedrag.

Mocht het gedrag niet veranderen en zich herhalen dan wordt samen met de ouders en kind een gedragscontract opgesteld.

Vriendelijke groet, Huizingateam


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl