weeknieuw 19-23okt

weeknieuw 19-23okt

Zondag 18 oktober 2020

Beste ouders en kinderen,

Hopelijk hebben de kinderen en u een fijne vakantie gehad.

Aankomende periode staat er veel op het programma en gaan we leerzame activiteiten doen met de kinderen.

Het coronavirus is er en zal ook nog een tijd blijven. Wat dit voor effect heeft hebben we voor de vakantie gemerkt en ook na de vakantie zal dit zo blijven. Er zijn collega’s ziek en er worden collega’s getest. Op dit moment zijn er:

- twee collega’s ziek (Dorenda en Rofayda). Groep van juf Dorenda (gr6B) is maandag vrij. Er is een werkpakket voor ze klaargezet, zie groepsbericht. Groep 7 krijgt les van Susan.

- Er worden twee collega’s getest. Hopelijk krijgen zij vandaag uitslag. Op dit moment is deze nog niet bekend. Blijf de schoolpraatapp checken.  

- Juf Karima start maandag met halve dagen, wat betekent dat de kinderen van groep 6A in de middag vrij zijn. Ze krijgen van juf Karima wel werk mee voor thuis.

- Juf Naoual gaat weer volledig aan het werk. Groep 4a krijgt dus ook in de middagen les.

- Juf Charlotte zal door privéomstandigheden aankomende week niet aanwezig zijn. Juf Ike is er wel.

 

Gezien bovenstaand gaan we met een aangepast rooster werken. Een rooster waarmee we de uitval samendragen. Het kan dus zijn dat uw kind een dag thuis is omdat haar juf of meester aan een andere klas lesgeeft. Maandagmiddag bespreekt het team het rooster voor de aankomende week of twee weken. We zullen dus maandagmiddag een bericht sturen hoe we de aankomende weken les gaan geven.

Het zal dus zo kunnen zijn dat uw zoon of dochter thuis is. We proberen waar mogelijk online les te geven, dit kan wanneer er leerkrachten zijn dit die kunnen aanbieden. Anders geven we een werkpakket mee (groep 4-8). Heeft u geen computer of laptop thuis voor uw zoon of dochter geef dit dan door via uw kind. Kinderen worden hier maandag over bevraagd.

 

Extra zorg!!

Wij willen graag veilig naar school en daar hebben we u voor nodig. Heeft u of gezinsleden klachten (benauwdheid/koorts/geen reuk en smaak) laat uw testen en houdt uw kind thuis totdat u de uitslag heeft. We hebben voor en in de vakantie ervaren dat kinderen ook corona kunnen krijgen. We gaan graag veilig naar school om te doen waar we goed in zijn. Help ons daarbij!

Zero tollerance

Voor de vakantie zijn we gestart met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. We hebben dit gedaan door ouders te bellen wanneer kinderen grensoverschrijdend gedrag laten zien. We merken hier het effect van. Er zijn minder ruzies, kinderen zijn aardiger voor elkaar, er wordt beter gespeeld en minder gepest. We houden dit beleid vast dus mocht uw kind grensoverschrijdend gedrag vertonen dan wordt u hierover gebeld.

 

Aankomende week

Maandag 19 oktober

Jeugdtheater Amsterdam geeft een workshop aan de groepen 7 en 8.

Eind van de dag communicatie over het aangepast rooster.

 

Woensdag 21 oktober

Bij voldoende begeleiding gaan de kleuters een herfstwandeling maken. Hierover zal worden gecommuniceerd in de groepsberichten.

Het valt ons op dat veel ouders zich nog niet hebben aangemeld voor de groepsberichten. Hierdoor loopt u belangrijke informatie mis. Help elkaar om lid te worden van een groep en zo de berichten te ontvangen van u zoon of dochter.

 

Iedereen een fijne week, pas goed op elkaar en blijf gezond.

 

Groet namens het team, Susan

 

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl