Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijdag 30 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

Kinderen krijgen deze week een brief mee over de ouderbijdrage. Hieronder een korte samenvatting. 

Met de MR is besloten om dit jaar de ouderbijdrage te splitsen. Twintig euro voor alle activiteiten en dertig euro voor het schoolreisje. Natuurlijk ontvangen we het graag samen (€ 50,-).

Misschien zult u denken dat we vorig jaar geld hebben overgehouden omdat we niet op schoolreisje zijn gegaan. We hadden een tekort waardoor we iets zijn ingelopen. Daarnaast hebben wij maar 1/3 ouderbijdrage ontvangen. We hebben de ouderbijdrage hard nodig om leuke dingen te doen. Het wordt al spannend of Sint wel gaat komen maar graag geven we wel alle kinderen een cadeau.

Per kind wordt ook dit schooljaar een bedrag gevraagd van € 50,- per kind (groep 1 t/m7) per schooljaar, inclusief schoolreisje. Bij het tweede kind ontvangt u € 2,50 korting, bij ieder volgend kind € 5,-.

Wij willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken t.n.v. Huizingaschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en schooljaar 2020-2021, op NL63ABNA0556490754

U kunt het bedrag ook contact betalen bij Zahra (di t/m vr)

Mocht u in het bezit zijn van een stadspas dan kan de ouderbijdrage worden betaald met de stadspas. Kom hiervoor langs bij de administratie van dinsdag t/m vrijdag. 

Op www.amsterdam.nl kunt u terecht voor de aanvraag van de scholierenvergoeding. Afhankelijk van uw inkomen heeft u hier mogelijk recht op.  Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u altijd bij ondergetekende terecht.

 

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Huizingaschool,

 

Susan Herrings
directeur Huizingaschool

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl