online en opvang

Maandag 11 januari 2021

Beste ouders,

We krijgen steeds meer verzoeken of kinderen naar school mogen komen, omdat het thuis niet lukt. Wij kunnen helaas niet aan deze vraag beantwoorden. We hebben hiervoor niet de mankracht,, omdat leerkrachten online lesgeven. Kinderen die zonder toestemming naar school komen worden weer naar huis gestuurd.

We worden strenger op de kinderen die op de noodopvang zijn. Wanneer kinderen hier niet goed werken vindt er een gesprek plaats tussen directie, kind en ouder. Er worden afspraken gemaakt.

Kinderen waarvan de ouders in een vitaal beroep werken en dit ook kunnen aantonen komen in aanmerking voor de noodopvang. Zij kunnen hiervoor een verzoek doen bij Susan (sherrings@huizingaschool.nl ).

De school is aan het kijken hoe we vanaf volgende week meer onderwijs kunnen bieden voor groep 1-3. Hierover zullen we donderdag over communiceren.

Kinderen die bij de noodopvang zitten graag oortjes meegeven!!!

Iedereen veel sterkte met het thuis ondersteunen.

Gezonde groet, Huizingateam


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl