Coronamaatregelen- goed lezen

Coronamaatregelen- goed lezen

Vrijdag 5 februari 2021

Protocol Coronamaatregelen Huizingaschool

Voorzorgsmaatregelen voor ouders van onze school.

Halen en brengen

 • Maximaal 1 volwassene brengt de eigen kinderen naar school en haalt ze weer op.
 • Kinderen van groep 7-8 gaan alleen naar school.
 • Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen.
 • Volwassenen wachten op hun kinderen op dezelfde plek waar ze afscheid genomen hebben.
 • Buiten de hekken wordt er afscheid genomen
 • Ouders gaan gelijk naar huis. Zij blijven niet bij het hek of raam staan.

Schoolplein en school

Ouders nemen afscheid voor het hek op gepaste afstand van andere ouders. Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. Kleuters brengen bij het hek van de voorschool. De groepen 3-4-5 middenhek en 6-7-8 hek aan de kant van de school.

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Ouder(s)/verzorger(s) en (externe) professionals worden alleen toegelaten indien dit strikt noodzakelijk is. Er moet hiervoor een afspraak zijn gemaakt. Indien externen toegelaten worden in de school wordt passen zij de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toe. 

Afstand

 • Tussen leerlingen: geen 1.5 meter afstand.
 • Tussen medewerkers en kind: zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Tussen volwassenen: altijd 1.5 meter afstand.

Oudergesprekken

Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit digitaal plaatsvindt. 

Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de maatregelen en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Als ouders een afspraak willen kunnen zij hierover bellen. Ook voor kleine dingen wordt gebeld. Ouders mogen bijvoorbeeld niet zelfstandig een tas komen brengen.

Voorzorgsmaatregelen in de Huizingaschool  

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) kinderen tot groep 4 mogen naar school, kinderen vanaf groep 5 blijven thuis,
 • bij koorts blijven alle kinderen thuis.;
 • als ze af en toe hoesten,
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl