weeknieuws 25-28mei

weeknieuws 25-28mei

Maandag 24 mei 2021

Beste ouders

Het was een natte week waardoor de sportdag helaas niet kon doorgaan. We verschuiven deze dag naar 2 juli. 2 juli zullen we het jaar afsluiten met een groot ZOMERFEEST.

Aankomende week starten bij veel groepen de IEP toets. Hierdoor krijgen we in beeld waar de kinderen in hun ontwikkeling staan.

Verlof

De school krijgt aanvragen om eerder met vakantie te gaan. Vanuit de leerplicht is het aan de directie van de school verboden kinderen hiervoor vrij te geven. De enige uitzondering wordt gemaakt voor ouders die van hun werkgever niet binnen de schoolvakanties vrij kunnen krijgen. Bij omstandigheden voor het werk ontvangt de school graag een verklaring van het werk.

Ander gewichtige omstandigheden zijn onder andere: Het bijwonen van een huwelijk of begrafenis van een direct familielid en het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld een rechtszaak). Een feest vanwege een werk- of huwelijksjubileum. En één dag vanwege een religieus feest. Van bovenstaande “gewichtige” omstandigheden moet wel een bewijs aan de directie getoond worden

Een verlofaanvraag moet 6 weken vooraf de vakantie. Mocht u een verlof aanvraag willen doen dan moet dit aankomende week. Hiervoor liggen verlofformulieren bij de receptie of zijn te vinden op de website van de Huizingaschool.

Oudertervredenheidsonderzoek

Afgelopen week zijn we gestart met het oudertevredenheidsonderzoek. Wij hebben hiervoor iedereen via de mail een link gestuurd. Tot op heden heeft 10% van de ouders deze ingevuld.

Hopelijk wilt u deze week de vragenlijst invullen. Mocht u de vragenlijst niet hebben ontvangen maak dan gebruik van onderstaande link.

“Beste ouder, klik HIER om een vragenlijst in te vullen over jouw kind en onze school.”  

Schoolfruit        LAATSTE WEEK

woensdag grapefruit

donderdag snacktomaatjes

vrijdag galiameloen

Vanaf volgende week ontvangt de school geen schoolfruit meer. 

Agenda

2 juni – Studiedag (kinderen vrij)

2 juli      ZOMERFEEST

9 juli     Studiedag (kinderen vrij)

12 juli    Start zomervakantie

MAANDAG 23 AUGUSTUS 1E SCHOOLDAG

Een fijne week

Groet Huizingateam

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl