Schoolzwemmen Amsterdam groepen 4 t/m 8 (zomervakantie)

Schoolzwemmen Amsterdam groepen 4 t/m 8 (zomervakantie)

Dinsdag 1 juni 2021

Geachte ouder/ verzorger,

Het is erg belangrijk dat uw kind leert zwemmen. We nodigen uw kind daarom uit voor zwemlessen in de zomervakantie als uw kind nog geen zwemdiploma heeft. Aan deze zwemlessen zitten voor u geen kosten.

  • Voor groep 5 t/m 8 geldt dat er aanbod is in week 1 ( 12 t/m 16 juli) of in week 6 (16 t/m 20 augustus) van de zomervakantie.
  • Voor groep 4 geldt dat er alleen kan worden meegedaan met het aanbod in week 6 van de zomervakantie. U kunt uw kind voor meerdere cursussen opgeven, dit vergroot de kans dat wij uw kind kunnen plaatsen. Wij plaatsen uw kind voor één cursus.

Let op: u moet zelf zorgen dat uw kind ook in het zwembad komt.

Klik op de link Inschrijven voor zomervakantiecursus schoolzwemmen - Inleiding (amsterdam.nl) of voer www.amsterdam.nl/schoolzwemmen in op uw adresbalk. Aanmelden is mogelijk tot de cursussen vol zijn, ook nog tijdens de vakantie. De inschrijving is alleen voor uw eigen kind.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Als u uw kind opgeeft voor deze cursus, verwachten wij dat uw kind ook aanwezig is bij de cursus waarvoor wij uw kind plaatsen. Komt uw kind niet, dan moeten wij een bedrag van € 100,- in rekening brengen. Als uw kind nog voor de vakantie een zwemdiploma haalt, mag u uw kind zonder kosten afmelden. Dit doet u via een email naar schoolzwemmen@amsterdam.nl.  Vermeld hierin wel de naam van uw kind en voor welke cursus u afmeldt.

 

Met vriendelijke groet,

Team Schoolzwemmen Amsterdam

Heidi Oudejans en Jelte de Vries


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl