weeknieuws 7-11juni

weeknieuws 7-11juni

Zondag 6 juni 2021

Beste ouders,

De weken vliegen voorbij. Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de IEP-toetsen. Aankomende weken gaan de leerkrachten kijken naar de resultaten hiervan. Samen met de resultaten van de methodetoetsen en hetgeen de kinderen in de klas schrijven de leerkrachten de rapporten.

  • 18 juni rapporten mee
  • 21  t/m 25 juni ontwikkelgesprekken rapport

(ontwikkelgesprekken met ouders & kind passend bij de maatregelen RIVM. ). In de volgende weeknieuws laten we weten hoe we de rapportgesprekken vorm gaan geven.

Extra gelden van het Rijk

Vanwege corona krijgt de school extra gelden om in het onderwijs op allerlei gebieden ondersteuning te bieden. Niet alleen voor rekenen en taal maar ook voor sport en bewegen, kunst en cultuur, sociaal/emotioneel ontwikkeling en nog meer. Maandag gaan we met de MR kijken hoe we deze gelden gaan inzetten. Een belangrijk speerpunt zal naast extra handen in de klas ook bewegen worden. We hebben nl. geconstateerd dat 46% van onze kinderen overgewicht hebben. Overgewicht heeft op vele manieren invloed op het leven en leren van kinderen. Om dit probleem op te pakken hebben we ook de hulp van ouders nodig. Voor de zomervakantie komt hiervoor nog extra aandacht.

Geen Schoolfruit

Vanaf deze week zal er geen schoolfruit worden aangeboden op school.

Leerplichtambtenaar

We merken dat een aantal ouders en kinderen weer moeite hebben om op tijd te komen. Aankomende weken zal daarom ook de leerplicht iets meer op het schoolplein aanwezig zijn om de kinderen en ouders die te laat zijn aan te spreken.

Maandag 7 juni

15.00u MR vergadering

Dinsdag 8 juni geen bijzonderheden

Woensdag 9 juni

Feestelijke opening Bibliotheek

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de bibliotheek in de hal in orde te maken. Een groot deel van de collectie is nu in de hal aanwezig. Woensdag gaan we deze feestelijk openen. Na de zomervakantie zal deze verder worden aangevuld met extra boeken en leeshoeken. Hopelijk kunnen we dan ook weer met de hulp van ouders de bibliotheek intensief gaan gebruiken.

Groep 8 is bezig met lessen rond robots. Ze worden hier elke week handiger in. Vandaag gaan ze hiermee verder.

De nationale buitenspeeldag verplaatsen we naar 2 juli.

Donderdag 10 juni en vrijdag 11 juni geen bijzonderheden.

Agenda:

18 juni rapporten mee

21 t/m 25 juni gesprekken

25 juni alle kinderen om 12.00u uit

2 juli EINDFEEST

5 juli eindstuk groep 8

9 juli start van de vakantie

Iedereen een fijne week.

Groet Huizingateam


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl