weeknieuws 13-17 september

weeknieuws 13-17 september

Zondag 12 september 2021

Beste ouders  

Afgelopen week zijn er vele gesprekken gevoerd. Fijn om te zien dat ouders deze gesprekken ook serieus nemen en waarderen. De opkomst was groot.  

Afgelopen weken is er door het team hard gewerkt om een goede sfeer te krijgen binnen de groep. Er is veel gewerkt aan afspraken en samenwerken. Hoe gaan we werken en hoe werken we met elkaar. Vanuit deze basis gaan we dit jaar samen kinderen uitdagen en ondersteunen om zich verder te ontwikkelen.  

Zieken 

Er waren afgelopen week veel zieken zowel bij de kinderen als collega's. Er heerst blijkbaar een griep op school. We doen ons beste om vervanging te regelen maar helaas lukt dit niet altijd. Fijn om te zien dat de schoolpraatapp goed wordt gelezen. Het is belangrijk de app elke ochtend te checken.  

Is uw kind zich geef dit dan door via de absentie van de schoolpraatapp. De leerkracht krijgt dan meteen een berichtje.  

Aankomende week 

Er zijn geen bijzonderheden deze week.  

Programma 

  • Vrijdag 24 september kinderen om 12.00u uit 
  • Woensdag 6 oktober studiedag kinderen om vrij 
  • Donderdag 7 oktober start kinderboeken week tot 16 oktober 
  • Maandag 18 oktober t/m 22 oktober Herfstvakantie 

  

Alle ouders en kinderen een mooie week. 

Frisse groet Huizingateam 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl