Geef je op voor de oudercommissie!

Geef je op voor de oudercommissie!

Dinsdag 27 september 2016

We zoeken nieuwe leden voor de oudercommissie. De oudercommissie helpt bij: bij feesten en vieringen boodschappen activiteiten zoals sportdag, uitjes etc. luizenpluizen de schoolfotograaf organiseren van opruimacties schoonmaak einde schooljaar Geef je op voor de oudercommissie!!! Je kunt een briefje invullen in de hal en inleveren in de groene doos.
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl