Week van de opvoeding 3-9 okt.

Week van de opvoeding 3-9 okt.

Woensdag 28 september 2016

Beste Ouders, Van 3 t/m 9 oktober is het de week van de opvoeding. Het thema is dit jaar "contact" tussen opvoeder en kind, over verandering in contact tijdens opgroeien en hoe meegroeien en blijven leren als opvoeder. Hoe toon je inetresse als ouder of opa en oma als kinderen zich anders ontwikkelen dan jij in die tijd? Op de Huizingaschool zullen met name in de voorschool en in het leslokaal voor ouders activiteiten georganiseerd worden rondom dit thema. In de groepen 1 t/m 8 besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek 'Opa en Oma voor altijd jong' in dezelfde week., wat heel goed op elkaar aansluit.
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl