Ouders bedanken

Ouders bedanken

Woensdag 11 oktober 2017

Beste ouders/verzorgers, De voorschool leidsters willen de ouders bedanken die naar de informatie ochtend zijn gekomen, het was een zeer leerzame en interessante ochtend van beide kanten! Het thema was kinderen observeren. Wij deden een ontwikkelingsspel met de ouders, ze mochten aan vier domeinen(sociaal emotionele ontwikkeling, taal, motoriek en rekenen) beschrijven wat ze daar onder verstaan, aansluitend kregen ze kaartjes met tussendoelen en mochten ze het gaan sorteren bij welke ontwikkelingsgebied het hoorde. De ouders en ook wij vonden het een bewustwording bijeenkomst! In het fotoalbum vind je beschrijving van de domeinen met de tussendoelen wat de ouders gemaakt hebben! De volgende bijeenkomst volgt in februari 2018 en daarin willen we samen met de ouders gaan bespreken hoe we de ontwikkeling van de kinderen beter kunnen stimuleren en hoe we die doelen kunnen aanbieden. De leidsters van de voorschool.
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl