Op tijd komen!

Op tijd komen!

Maandag 16 oktober 2017

Vanaf het begin van dit schooljaar valt het op dat er veel gezinnen na 8.30u binnenkomen. Dit is ontzettend storend voor alle kinderen die wel op tijd in het lokaal zitten en voor de leerkrachten die echt om 8.30u moeten starten met de lessen. We willen jullie er op wijzen dat op tijd komen ook onder leerplicht valt. Kom je vaak te laat, dan wordt je opgeroepen door leerplicht om uitleg te geven. Het is namelijk ook verzuim. Via een app registreren we nu ook extra bij de deur de laatkomers. Dus neem dit serieus en voorkom een afspraak bij de leerplicht. Geef uw kind(eren) het goede voorbeeld!!
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl