Vragenlijst U3/4 thuis invullen motoriek

Woensdag 25 april 2018

Beste ouders / verzorgers,   Enige tijd geleden hebben jullie een brief ontvangen over de beweegtesten die in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam afgenomen worden bij de leerlingen van de Huizingaschool. We zijn in de gymles druk bezig met deze testen (tenzij u bezwaar heeft aangetekend) en de leerlingen doen allemaal erg enthousiast mee. Eén van de onderdelen van dit onderzoek is een vragenlijst naar het beweeggedrag van de kinderen (hoe gaan de kinderen naar school, buitenspelen, sporten). De oudere kinderen konden deze vragen zelf beantwoorden, maar voor de jongere kinderen is dit moeilijker om in te schatten. Daarom willen we u vragen om deze korte vragenlijst voor ons in te vullen zodat we ook van de jongste kinderen deze informatie kunnen verzamelen.   De vragenlijst duurt 2 tot 4 minuten om in te vullen en kan ingevuld worden op een smartphone, tablet, laptop etc.. Link vragenlijst: https://response.questback.com/hogeschoolvanamsterdam/ouders2018   Wachtwoord:     bewegen2018   Zoals al in de brief beschreven is, wordt met alle gegevens zorgvuldig omgegaan. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld en verstuurd worden de namen van de kinderen veranderd in codes, waarna de gegevens anoniem verwerkt worden. Eenmalig worden alle scores aan de namen gekoppeld, voor de terugkoppeling aan mij. Ik ben dus de enige die de scores in combinatie met de namen bekijkt.   Ik hoop dat jullie de vragenlijst allemaal zullen invullen.
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl