ouderbijdrage en schoolreis

ouderbijdrage en schoolreis

Maandag 7 maart 2022

Beste ouders,

Het is mooi weer, geen corona, de Huizingaschool maakt plannen voor het schoolreis.

Eindelijk hopen we weer na 2 jaar op schoolreis te mogen. De leerlingenraad kijken samen met Zahra waar we naar toe gaan.

1/3 van de ouders hebben de ouderbijdrage betaald en sommige een deel. We willen alle ouders vragen deze maand de ouderbijdrage te betalen. We gaan dan aan het einde van maand kijken waar we met het geld naar toe kunnen gaan.

De ouderbijdrage is 50euro en kan ook met de stadspas worden betaald. Mocht u krap bij kas zitten, betaal dan 30euro voor het schoolreisje.

Wij willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken t.n.v. Huizingaschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en schooljaar 2021-2022, op NL63ABNA0556490754

Mocht het een probleem zijn om de bijdrage in één keer te betalen, kom dan langs bij de directie. Natuurlijk kunnen we altijd een betalingsregeling afspreken om in delen te betalen.

Mocht u in het bezit zijn van een stadspas dan kan de ouderbijdrage worden betaald met de stadspas. Kom hiervoor langs bij de administratie van dinsdag t/m vrijdag. U kunt ook de ouderbijdrage contant aan Zahra betalen.

 

Zonnige groet Huizingateam

 

 

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl