weeknieuws 13-17 juni

weeknieuws 13-17 juni

Zondag 12 juni 2022

Beste ouders en kinderen, 

Er zijn mooie resultaten gehaald bij de IEP. We doen het als school goed. Hetgeen al naar voren kwam bij de uitslagen van groep 8 en wat ook zichtbaar is bij de resultaten bij de andere groepen. We zijn trots op de kinderen en het team.   

Eindscore van groep 8 

In de bijlagen kan je zien dat we hoger scoren dan we als scholen zouden moeten. Signaleringswaarde is het gemiddelde is dat wij moesten halen. De kleuren blauw en paars geven aan wat wij gehaald hebben. 

De score komen overeen met de adviezen die we hadden gegeven.  

VMBO B                  1 leerling 

VMBO K                  1 leerling 

VMBO T                  6 leerlingen 

VMBO t/HAVO         2 leerlingen 

HAVO                     4 leerlingen 

HAVO/VWO             2 leerlingen 

VWO                       5 leerlingen 

Rapporten mee naar school 

De leerkrachten zijn de rapporten aan het schrijven. Graag het rapport met uw kind meegeven wanneer deze nog thuis ligt. Vanaf volgende week krijgen de kinderen het rapport mee.

 

Schoolreis  

We gaan woensdag 15 juni op schoolreis. De groepen 1-5 gaan naar Linnaeushof en groep 6&7 naar Walibi. De kinderen zullen die dag ook later op school arriveren. Groepen 1-5 rond half 4 en groep 6&7 rond 5 uur.  

Er zijn nog steeds ouders die niet hebben betaald. Graag maandag betalen of over maken op NL63ABNA0556490754 t.n.v. Huizingaschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en schooljaar 2021-2022 

 

Maandag 13 juni 

8.45u Interactief theater 

Komt allen naar het interactief theater in de hal. Twee jaar geleden hebben veel ouders dit als zeer waardevol theater ervaren. Voor bijna alle ouders waren de opvoedproblemen die werden gespeeld herkenbaar. Het gaf ook een mooi gesprek met de ouders. Kom dit jaar ook.  

Er is ook opvang voor de kleintjes.  

 

Woensdag 15 juni 

Geen koffieochtend. 

Kinderen gaan op schoolreis. We hopen met groep 1-5 om 15.30u terug te zijn en 6-7 om 17.00u. Houd de schoolpraatapp in de gaten deze dag. We communiceren hierin de tijd.  

Vrijdag 16 juni  

Kinderen om 12.15u uit 

 

Agenda  

15 juni - schoolreis 

17 juni – kinderen om 12.15u uit 

23 juni – rapporten mee 

24 juni – kinderen om 12.00u uit 

27-29 juni - rapportgesprekken 

15 juli  Studiedag (kinderen vrij) 

16 juli start vakantie 

 

Een gezonde groet,  

Huizingateam 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl