Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Maandag 1 oktober 2018

Beste ouders en verzorger,

Op dit moment is er 9% betaald van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig maar we hebben deze hard nodig om de extra's te doen in de school. Extra's zoals kado sint, kerst, uitjes, sportdag en schoolreis. We hebben nu net genoeg geld binnen voor de kadootjes voor Sint. De boeking voor het schoolreisje willen we vroeg doen maar doordat er niet voldoende geld is kunnen we nog niet gaan boeken. We willen u vragen het geld deze week over te maken zodat schoolreisje, sportdag en uitjes optijd kunnen worden geboekt. Wanneer de school te weining geld ontvangt zullen er ook zaken komen te vervallen.

Wij willen de vrijwillige ouderbijdrage in één keer ontvangen. Dat scheelt een hoop administratie. In overleg met de oudercommissie(OC) en de medezeggenschapsraad(MR) wordt er per kind ook dit schooljaar een bedrag gevraagd van € 50,- per kind (groep 1t/m7) per schooljaar, inclusief schoolreisje.

Bij het tweede kind ontvangt u € 2,50 korting, bij ieder volgend kind € 5,-.

Heeft u een stadspas betaal dan de ouderbijdrage met de stadspas.

 Wij willen u vragen om de ouderbijdrage over te maken t.n.v. STWT Huizingaschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en schooljaar 2018-2019, nieuw nummer: NL63ABNA0556490754

Groet Susan

 

Terug