weeknieuws 23-27 januari

weeknieuws 23-27 januari

Zondag 22 januari 2023

Beste ouders/verzorgers, 

Een week afsluiten met sneeuw geeft een wintergevoel en was voor de kinderen leuk. Er is hard gewerkt en mooie resultaten gehaald bij de toetsen. Sommige kinderen gaven aan het leuk te vinden om de toetst te maken.

Aankomende week start de nationale voorleesweek. Probeer ook extra voor te lezen aan uw kind. Op school gaan we van alles doen. Bij de kleintjes komen vaders voorlezen, groep 5 en 6 gaan op de foto met hun lievelingsboek en natuurlijk de voorleeswedstrijden starten. De week wordt geopend door onze wijkagent Mahsuni, hij komt voorlezen.

Belang van voorlezen

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.

9_voorleestips_posterpakket_a4_03.pdf (heutinkvoorthuis.nl)

Rapporten mee en gesprekken

Mocht u nog een rapport hebben neem deze mee naar school. Aankomende week kunt u zich ook inschrijven voor het rapportgesprek vanaf maandag. Let op bij alle klassen gebeurt dit nu digitaal. Mocht u zich niet voor 1februari hebben ingeschreven dan wordt er een tijd voor uw ingepland.

Schoolfruit en ontbijt

Ook deze week ontbijt en schoolfruit.

Woensdag 25 januari – koffieochtend er komt een speciaal bericht.

Start nationale voorleesdagen 25 januari t/m 15 februari, ook hier komt nog een speciaal bericht over.

Er zijn deze week geen bijzonderheden.  

Planning:

25 januari: Start voorleesdagen

3 februari: rapporten mee

6 en 8 februari: rapportgesprekken

27febr-3mrt: voorjaarsvakantie

 

Een fijne week en een warme groet, 

 

Huizingateam 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl