weeknieuws 15-19 mei

weeknieuws 15-19 mei

Zondag 14 mei 2023

Beste ouders en kinderen,

Het was een natte week en sommige kinderen hebben genoten van de plassen.

Aanstaande maandag komt de schoolfotograaf.

Begeleid buitenspelen na schooltijd

Ondanks de harde regen vorige week dinsdag was het buitenspelen met Dylan en zijn team toch een succes. Ook na schooltijd was er een kleine groep kinderen die in de stromende regen heerlijk hebben gespeeld. Dinsdag zal Dylan en zijn team tijdens en na schooltijd op het grote plein zijn. Laat uw kind daarom lekker buitenspelen en meedoen met de spellen die zijn uitgezet.

Schoolfruit en ontbijt

Er is deze week schoolfruit en ontbijt.  

Vakantiedagen volgend jaar (2023-2024)

In de vorige weekmail stonden een paar fouten in de data.

Herfstvakantie                26-10-2023        30-10-2023

Kerstvakantie                  25-12-2023        05-01-2024

Voorjaarsvakantie          19-02-2024        23-02-2024

2e paasdag (lang)           28-04-2024        01-04-2024

Suikerfeest?                    10-04-2024

Meivakantie                    29-04-2024        10-05-2024

Pinsteren                         20-05-2024

Zomervakantie               22-07-2024        30-08-2024

Offerfeest en verlof

Het offerfeest is op woensdag 28 juni. Wanneer u hiervoor verlof wilt hebben dan graag voor 23 mei een verlofformulier inleveren op school.

Verlof

De school krijgt aanvragen om eerder met vakantie te gaan. De school kan hier alleen toestemming voor geven wanneer hier een geldige en/of gewichtige reden voor is. Het verlof wordt vaak aangevraagd voor een trouwerij of werk. Bij een trouwerij wil de school graag een bewijs ontvangen en is ook een beperkt aantal dagen toegestaan. Bij omstandigheden voor het werk ontvangt de school graag een verklaring van het werk. Een verlofaanvraag moet 6 weken vooraf aan het verlof worden aangevraagd anders wordt deze afgewezen. Hiervoor liggen verlofformulieren bij de receptie of op de website (aanvraagformulier-bijzonder-verlof.docx (live.com). Voor meer informatie, zie schoolgids thema verlof (schoolgids-2022-2023.pdf (huizingaschool.nl). De leerplichtambtenaar ziet er strenger op toe dat scholen en ouders zich aan de regels houden. Bij ongeoorloofd verlof werd er afgelopen jaar huisbezoek gedaan door de leerplichtambtenaar.

Woensdag 17 mei - koffieochtend

Alle ouders zijn hiervoor elke woensdag tussen 8.30u-9.30u van harte welkom in de flexkamer.

Donderdag 18 en vrijdag 19 zijn de kinderen vrij.

 

Agenda

18 en 19 mei     hemelvaart en studiedag kinderen vrij

29 juni                Pinksteren (kinderen vrij)

12-16 juni          junivakantie (kinderen hele week vrij)

26-28 juni          rapportgesprekken

7 juli                    kinderen om 12.15u uit

12 juli                  schoolreis

21 juli                  studiedag (kinderen vrij)

22 juli                  start vakantie

 

Een gezonde groet,

Huizingateam


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl