Oudervragenlijst

Oudervragenlijst

Dinsdag 29 januari 2019

Beste ouders,

 

De Huizingaschool neemt deel aan de Succes!Spiegel van Scholen met Succes. Dit is een systeem waarmee de onderwijskwaliteit van onze school in kaart kan worden gebracht.

Uw mening en ervaringen als ouder of verzorger zijn hierin heel belangrijk. Daarmee kan de school het onderwijs en de zorg voor uw kind(eren) verder verbeteren. 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om een vragenlijst in te vullen. Deze kunt u vinden door op de onderstaande link te klikken. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

https://nom.nationaleonderwijsmonitors.nl/Respondent/Survey/Implicit?ImplicitInvitationUUID=c395f90e-41bc-43a3-b761-452a47659004

 

Er is ook de mogelijkheid om de vragenlijst op school op de computer of op papier in te vullen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Susan Herrings

 

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl