Cito eindtoets groep 8

Maandag 15 april 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Dinsdag en woensdag a.s. start groep 8 met de eindcito. De onderdelen taal, rekenen, spelling, studievaardigheden en begrijpend lezen zullen worden getoetst. Het afgelopen half jaar hebben de kinderen flink de kans gehad om op deze onderdelen te oefenen en zijn goed voorbereid.

Nu rest alleen nog een goede nachtrust voor een goede concentratie. De kinderen mogen kauwgom meenemen voor tijdens de toets als ze dat willen.

Wij wensen de kinderen veel succes!

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl