Vragenlijsten gym en een online vragenlijst

Donderdag 6 juni 2019

Beste ouders / verzorgers,

Enige tijd geleden hebben wij, de onderzoekers en ik, een bijeenkomst georganiseerd voor de ouders om jullie te informeren over de vragnlijsten die afgenomen zullen worden bij de kinderen. Deze worden binnenkort afgenomen in de gymzaal. Voor de klassen 5/6/7/8 zal dit vrijdag 14 juni plaats vinden en voor de klassen 1/2/3/4 op maandag 17 juni.
Mocht u toch niet willen dat de vragenlijst afgenomen wordt, dan kunt u dit nog tijdig aan mij door geven.

Daarnaast wil ik u nog het volgende vragen.
Zouden de ouders van groep 1/2/3/4 nog een online vragenlijst in willen vullen? De oudere kinderen konden deze vragen zelf beantwoorden, maar voor de jongere kinderen is dit moeilijker om in te schatten. Daarom willen we u vragen om deze korte vragenlijst voor ons in te vullen zodat we ook van de jongste kinderen deze informatie kunnen verzamelen. Dit gaat enkel over het beweeggedrag van de kinderen (hoe ga je naar school/ zit je op een sportvereniging etc.)

De vragenlijst duurt 2 tot 4 minuten om in te vullen en kan ingevuld worden op een smartphone, tablet, laptop etc..

Link vragenlijst: https://response.questback.com/hogeschoolvanamsterdam/ouders2019-2

Wachtwoord:     Bewegen19

Met alle gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld en verstuurd worden de namen van de kinderen veranderd in codes, waarna de gegevens anoniem verwerkt worden. Eenmalig worden alle scores aan de namen gekoppeld, voor de terugkoppeling aan mij. Ik ben dus de enige die de scores in combinatie met de namen bekijkt.

Ik hoop dat jullie de vragenlijst allemaal zullen invullen.

 

Met vriendelijke groeten,

ALO Amsterdam en Ines Peric


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl