Wat doen we als een leerkracht ziek is

Wat doen we als een leerkracht ziek is

Donderdag 31 oktober 2019

Beste ouders,

Op de thema-avond hebben we uitgelegd hoe de Huizingaschool werkt bij ziekte.

Dag 1 - leerkracht ziek

Leerkracht meld zich in de avond of in de ochtend ziek. De directie zoekt vervanging maar wat helaas vaak niet lukt op zo'n korte termijn. Er zijn de volgende opties:

  • We kijken voor vervanging in het team.
  • Vragen collega’s extra te werken.
  • Kijken naar leraarondersteuners en onderwijsassistenten.

Wat doen we niet:

  • We voegen geen klassen samen. Klassen zijn al groot – belasting voor het team.
  • Geen ib’er of directie voor de groep. Hooguit voor een dagdeel.

Geen vervanging:

Klas van zieke collega’s blijf één dag thuis 

Meer dan een dag ziek:

Directie zoekt of er vervanging is bij de brede selectie (invalspoule) stemt anders af met het team. Mocht er geen vervanging zijn dan schuiven we met de leerkrachten en melden we in de schoolpraat-app welke klas er thuis mag blijven. Melden we niets in de schoolpraat-app dan worden de kinderen de volgende dag weer verwacht op school. Collega is beter of er is vervanging. 

Langdurig ziek:

Inzet brede selectie – oplossingen en afstemmen in het team.

 

Groet Susan


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl