Brede school

Brede school

De Brede school in stadsdeel Nieuw-West is een voorziening voor basisonderwijs, met een brede onderwijsdoelstelling, dat zich richt op kinderen van 2,5 tot 13 jaar, het gezin waartoe zij behoren en de buurt/omgeving waarin zij opgroeien. De Brede school heeft een pedagogische, educatieve, buurtgerichte, zorg- en welzijnsgeoriënteerde onderwijsbenadering met de centrale focus op kansen en ontwikkeling van de doelgroep.

Brede scholen zijn scholen waarin onderwijs, zorg en welzijn samenkomen. Behalve onderwijs worden op deze scholen ook andere activiteiten aangeboden op het vlak van kunst, cultuur, sport, taal en opvoeding.

Op de Huizingaschool hebben we naast 12 groepen van de basisschool ook een viertal Voorschoolgroepen. Dit is voor de kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar.
Deze voorschoolgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de welzijnsorganisatie Impuls. Op deze groepen werken een 5-tal leidsters en 2 oudercontactmedewerkers.

Verder heeft de school een naschools aanbod op het gebied van kunst/cultuur en sport. 

Daarnaast werkt er 2 dagen een Ouder Kind Adviseur op school. Zij maakt deel uit van een OuderKindTeam, met allemaal deskundigen die ouders kunnen ondersteunen bij allerlei vraagstukken die er zijn naast onderwijs. Denk aan opvoedingsvragen, financiele vragen of een luisterend oor wat weer kan leiden tot verdere ondersteuning. Meer informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-jeugd/

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl