De voorschool

De voorschool

Voorschool Huizinga.

De Huizingaschool heeft 3 voorschoolgroepen voor kinderen van 2,5 – 4 jaar. Deze groepen vallen onder de verantwoordelijkheid van Kinderopvangorganisatie Impuls.

Er werken in totaal 4 pedagogisch medewerkers op de voorschool. Er wordt gewerkt met het VVE-programma: Piramide. Dit programma loopt door in groep 1 en 2. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen voorschool en basisschool.

Op de voorschool is verder veel aandacht voor Spelend Leren, Vitaliteit, Diversiteit en Ouderbetrokkenheid. Er is ook een oudercommissie.

Elke voorschoolgroep komt 15 uur per week. (In groep C is extra opvang mogelijk.) De tijden van de voorschoolgroepen zijn:

Groep A

Maandag:          08.30 – 14.00 uur

Woensdag:        08.30 – 12.30 uur

Donderdag:       08.30 – 14.00 uur

 

Groep B

Dinsdag:           08.30 – 14.00 uur

Woensdag:        13.00 – 17.00 uur

Vrijdag:             08.30 – 14.00 uur

 

Groep C

Maandag:          08.30 – 13.30 uur + evt. middag (zie hieronder)

Dinsdag:           08.30 – 13.30 uur + evt. middag (zie hieronder)

Donderdag:       08.30 – 13.30 uur + evt. middag (zie hieronder)

 

In groep C is het mogelijk om extra opvang (voor werkende ouders) voor uw kind te krijgen. Hele dagopvang is mogelijk, evenals halve dag opvang. In eerste instantie op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende vraag óók op woensdag en vrijdag. Méér informatie bij de voorschool of bij Impuls.

 

Telefoonnummers van de voorschoolgroepen.

Groep AB:           0202376585

Groep C:             0202376584

 

De ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente Amsterdam betaald voor 15 uur het grootste deel van de kosten. U betaald het restant naar inkomen of krijgt Kinderopvangtoeslag als beide ouders werken.

Om precies te weten wat u aan ouderbijdrage moet betalen, kunt u bellen met Impuls: 020-5158800 (optie 1)

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl