Ons onderwijs

Ons onderwijs

Schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met 4 units. In iedere unit zitten ongeveer 60 leerlingen. Iedere unit bestaat uit 3 groepen die we mentorgroep noemen. De mentor van de groep is eindverantwoordelijk voor zijn/haar mentorgroep en onderhoudt het contact met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. We hebben dit schooljaar de volgende verdeling gemaakt:

UNIT 1/2
mentorgroep 1/2A
mentorgroep 1/2B
mentorgroep 1/2C
UNIT 3/4
mentorgroep 3/4A
mentorgroep 3/4B
mentorgroep 3/4C
UNIT 5/6
mentorgroep 5/6A
mentorgroep 5/6B
mentorgroep 5/6C
UNIT 7/8
mentorgroep 7/8A
mentorgroep 7/8B
mentorgroep 7/8C

In iedere mentorgroep zitten tussen de 16 en 25 kinderen. De instructies worden groepsoverstijgend gegeven, waarbij kinderen in verschillende lokalen les krijgen. De lokalen liggen rondom een leerplein, waar net als in de lokalen ook onderwijs wordt gegeven. 80% van de week is er één leerkracht extra werkzaam op dit leerplein, naast de 3 mentoren.
Iedere dag start en wordt afgesloten in de mentorgroep. Beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden in de mentorgroep gegeven.

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl