Sport en Gezondheid

Sport en Gezondheid

Het bewegingsonderwijs

 • Visie op bewegingsonderwijs

Het motto van de Huizingaschool is: “Samen lerend in beweging”. Het bestuur van de school steunt het vak bewegingsonderwijs dan ook goed. Vanuit dit motto worden op school keuzes gemaakt wat betreft schoolontwikkeling. Altijd samen lerend in beweging zijn, waarbij de laatste jaren vooral de nadruk wordt gelegd op de beweging. Het vak bewegingsonderwijs leert leerlingen hoe ze een actieve deelnemer kunnen zijn van de bewegingscultuur en de maatschappij op zich. Het leert ze dat het belangrijk is om te kiezen voor een actieve levensstijl waarbij er met andere mensen wordt gesport. Binnen de lessen op de Huizingaschool wordt dit vormgegeven door kinderen autonomie en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces. 

Het vak bewegingsonderwijs wordt voor alle groepen twee keer per week aangeboden. Alle lessen bewegingsonderwijslessen duren drie kwartier.

De groepen 1 t/m 4 hebben op maandag en vrijdag gym. 

De groepen 5 t/m 8 op dinsdag en donderdag gym.

Daarnaast is er doe-Kwink voor de groepen 1 t/m 4 op woensdag. Met behulp van Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden.

Naast de gymlessen hebben alle leerlingen van groep 5 ook schoolzwemmen. Dit is een keer per week een uur.

 

 • De Gymlessen

In de les wordt uitgegaan van de leerling. De leerlingen dragen zelf zorg voor hun omgeving doordat zij zelf mogen kiezen waar, hoe lang en met wie zij een activiteit doen. Zij krijgen dus veel autonomie en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Deze vrijheid resulteert in gemotiveerde leerlingen die bewegen met plezier. Naast de geplande gymlessen hebben de leerlingen de keus om op woensdag deel te nemen aan de instuif les, een extra gymles.  

De prestaties of ontwikkelingen van de leerlingen worden niet beoordeeld met een cijfer. Op het rapport wordt een persoonlijk verhaal geschreven over de bijdrage van het kind aan de les. De ontwikkeling van het kind wordt wel vastgelegd op film om deze aan te kunnen tonen aan het kind en de ouders. 

 

 • De Huizinga promoot een actieve levensstijl

Sinds September 2016 is op de Huizingaschool de omnisportvereniging Sport Veel @ Jacob Geel gevestigd. De omnisportvereniging bestaat uit 5 kleine verenigingen die elk een dag van de week naschoolse trainingen aanbieden. Deze trainingen worden een jaar lang gegeven en vinden grotendeels plaats in de gymzaal van de Huizingaschool. Leerlingen kunnen enkele proeftrainingen meedoen en melden zich daarna aan als lid van één van de vijf verenigingen. De kinderen krijgen op deze manier de mogelijkheid om dichtbij, met bekenden en voor in verhouding weinig geld, lid te zijn van een sportvereniging. 

Naast het directe sportaanbod wat Sport Veel @ Jacob Geel levert, werkt het bestuur van de vereniging ook als intermediair tussen andere sportclubs of zwembaden en de leerlingen.

In eerste instantie is Sport Veel gefocust op de leerlingen van de Huizingaschool maar de vakdocenten van omliggende scholen zijn geïnformeerd over het aanbod en kunnen hun leerlingen doorverwijzen.

 

 • Sportdagen

De Huizingaschool organiseert jaarlijks een sportdag voor groep 1 t/m 7 bij AAC Amsterdam / sportpark Ookmeer. De leerlingen van groep 8 kunnen bij deze sportdag kiezen voor een begeleidende rol of een deelnemende rol. Naast deze sportdag doen alle leerlingen van groep 8 jaarlijks mee aan de Amsterdamse Olympische dagen georganiseerd door de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) van Amsterdam.  

Als extra sportdag neemt de Huizingaschool deel aan één van de georganiseerde activiteiten tijdens de Koningsspelen in Amsterdam of organiseert zelf de activiteiten op de koningsspelen.

 

 • Straat- en schoolvoetbal

De Huizingaschool doet jaarlijks mee aan het straat- en schoolvoetbaltoernooi. Ieder jaar opnieuw zijn er ongeveer 50 leerlingen die zich aanmelden om een leuk en gezellig toernooi te spelen met de omliggende scholen.

 

Gezondheidsbeleid

In Amsterdam is er veel jeugd met overgewicht. Zo ook in de Jacob Geel buurt en Slotervaart. De Huizingaschool is van de 220 Amsterdamse basisscholen nr. 76 als het gaat over obesitas. 26 procent van de kinderen op de Huizingaschool leid aan een vorm van overgewicht of obesitas. In vergelijking tot de school naast ons doen we het goed (top 25, 46 % obesitas of overgewicht). Het streven van de Huizingaschool is om bij de honderdtallen te komen. Om dit te bewerkstelligen hebben wij beleid omtrent voeding. Dit is enkele jaren geleden onder de aandacht gebracht en verdient vanaf komend schooljaar weer nieuwe aandacht. Wij zijn een gezonde school en willen dit graag blijven, in het belang van het kind. Om kinderen te helpen met overgewicht moet er samengewerkt worden met ouders, er moet geïnformeerd en geleerd worden over voeding, bewegen en gezondheid. Dit doen wij in samenwerking met de GGD en Jump-In door workshops en activiteiten neer te zetten omtrent voeding en dranken voor ouders en kinderen.

 

Een aantal jaar geleden hadden wij op de Huizingaschool een gezondheidscoördinator. Toen is er een beleid opgesteld voor het eten en drinken op school. De ouders misten veel informatie en kinderen kregen ongezonde dingen mee naar school. Het komt er op neer dat kinderen een aantal richtlijnen hebben meegekregen voor eten, drinken en traktaties. Het gaat er hier om dat het richtlijnen zijn en geen regels. Wij zijn er inmiddels bewust van geworden dat deze richtlijnen gauw verslappen en dat ten koste gaat van het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van het kind. Daarom is het nu zorg dat deze richtlijnen meer in regels gezien worden, waarbij er consequent aan de richtlijnen gehouden zal moeten worden. De richtlijnen zijn:

 

 • De kinderen hoeven geen drinken meer mee naar school te nemen. Hier zorgt de school voor. Ieder kind krijgt een persoonlijke bidon van Jump-In. Deze kan onbeperkt gevuld worden met water. (Kinderen moeten 1 liter water drinken per 30 kg)
 • om 10 uur wordt er fruit gegeten. Uit de praktijk komt veel naar voren dat kinderen niet/nauwelijks ontbijten. De leerkracht kan inschatten of het kind extra voeding op dat moment (een broodje) nodig heeft, maar dan moet wel het fruit al opgegeten zijn.
 • om 12 uur wordt er bruin brood gegeten (geen wit brood, geen croissants en geen pizza broodjes). Tijdens de smaaklessen zal aandacht gegeven worden aan betere keuzes in beleg, maar dit is geen regel.
 • Traktaties moeten gezond zijn. Gezond is conform de traktatiewijzer van jump-in waarbij er gehouden wordt aan een max. van 75 kcal.
 • Traktaties voor leerkrachten kunnen wel tijdens schooltijd worden uitgedeeld met een kaart waarbij de leerkracht iets liefs voor het kind opschrijft. Deze traktatie is net zo gezond als die voor de leerlingen.
 • Drinken Wij kiezen er nu bewust voor om de kinderen alleen water aan te bieden en geen pakjes drinken. Wij hebben gezien dat het pakje drinken er al gauw 2 worden en als de kinderen vanaf jongs af aan leren om water drinken, wordt dit hun nieuwe ‘normaal’ en zullen ze minder in hun vrije tijd een pakje kiezen en vaker water. Betekent niet dat een pakje drinken in de vrije tijd ook verboden zou moeten worden.
 • Tussendoor De schoolregel voor het tussendoortje om 10 uur is eigenlijk niet veranderd. De ouder geeft het kind groente of fruit mee. Geen koekjes, crackertjes of boterhammen.

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl