Sport en Gezondheid

Sport en Gezondheid

Het bewegingsonderwijs

  • Visie op bewegingsonderwijs

Het motto van de Huizingaschool is: “Samen lerend in beweging”. Het bestuur van de school steunt het vak bewegingsonderwijs dan ook goed. Vanuit dit motto worden op school keuzes gemaakt wat betreft schoolontwikkeling. Altijd samen lerend in beweging zijn, waarbij de laatste jaren vooral de nadruk wordt gelegd op de beweging. Het vak bewegingsonderwijs leert leerlingen hoe ze een actieve deelnemer kunnen zijn van de bewegingscultuur en de maatschappij op zich. Het leert ze dat het belangrijk is om te kiezen voor een actieve levensstijl waarbij er met andere mensen wordt gesport. Binnen de lessen op de Huizingaschool wordt dit vormgegeven door kinderen autonomie en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces. 

Het vak bewegingsonderwijs wordt voor alle groepen twee keer per week aangeboden. Groep 1 t/m 4 heeft op dinsdag en donderdag gym, waar de groepen 5 t/m 8 op maandag en vrijdag gym hebben. Daarnaast is er instuif voor de groepen 3 t/m 8 op woensdag. Dit instuif-uur wordt per groep aangeboden. De kinderen van groep 1 kunnen zich aanmelden voor een extra uur gym op woensdagmiddag gegeven door gediplomeerde trainers. Alle lessen bewegingsonderwijslessen duren drie kwartier.

Naast de gymlessen hebben alle leerlingen van groep 5 ook schoolzwemmen. Dit is een keer per week een uur.

 

  • De Gymlessen

In de les wordt uitgegaan van de leerling. De leerlingen dragen zelf zorg voor hun omgeving doordat zij zelf mogen kiezen waar, hoe lang en met wie zij een activiteit doen. Zij krijgen dus veel autonomie en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Deze vrijheid resulteert in gemotiveerde leerlingen die bewegen met plezier. Naast de geplande gymlessen hebben de leerlingen de keus om op woensdag deel te nemen aan de instuif les, een extra gymles.  

De prestaties of ontwikkelingen van de leerlingen worden niet beoordeeld met een cijfer. Op het rapport wordt een persoonlijk verhaal geschreven over de bijdrage van het kind aan de les. De ontwikkeling van het kind wordt wel vastgelegd op film om deze aan te kunnen tonen aan het kind en de ouders. 

 

  • De Huizinga promoot een actieve levensstijl

Sinds September 2016 is op de Huizingaschool de omnisportvereniging Sport Veel @ Jacob Geel gevestigd. De omnisportvereniging bestaat uit 5 kleine verenigingen die elk een dag van de week naschoolse trainingen aanbieden. Deze trainingen worden een jaar lang gegeven en vinden grotendeels plaats in de gymzaal van de Huizingaschool. Leerlingen kunnen enkele proeftrainingen meedoen en melden zich daarna aan als lid van één van de vijf verenigingen. De kinderen krijgen op deze manier de mogelijkheid om dichtbij, met bekenden en voor in verhouding weinig geld, lid te zijn van een sportvereniging. 

Naast het directe sportaanbod wat Sport Veel @ Jacob Geel levert, werkt het bestuur van de vereniging ook als intermediair tussen andere sportclubs of zwembaden en de leerlingen.

In eerste instantie is Sport Veel gefocust op de leerlingen van de Huizingaschool maar de vakdocenten van omliggende scholen zijn geïnformeerd over het aanbod en kunnen hun leerlingen doorverwijzen.

 

  • Sportdagen

De Huizingaschool organiseert jaarlijks een sportdag voor groep 1 t/m 7 bij AAC Amsterdam / sportpark Ookmeer. De leerlingen van groep 8 kunnen bij deze sportdag kiezen voor een begeleidende rol of een deelnemende rol. Naast deze sportdag doen alle leerlingen van groep 8 jaarlijks mee aan de Amsterdamse Olympische dagen georganiseerd door de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) van Amsterdam.  

Als extra sportdag neemt de Huizingaschool deel aan één van de georganiseerde activiteiten tijdens de Koningsspelen in Amsterdam of organiseert zelf de activiteiten op de koningsspelen.

 

  • Straat- en schoolvoetbal

De Huizingaschool doet jaarlijks mee aan het straat- en schoolvoetbaltoernooi. Ieder jaar opnieuw zijn er ongeveer 50 leerlingen die zich aanmelden om een leuk en gezellig toernooi te spelen met de omliggende scholen.

 

Gezondheidsbeleid

Een aantal jaar geleden hadden wij op de Huizingaschool een gezondheidscoördinator. Samen hebben wij een beleid opgesteld voor het eten en drinken op school. Het komt er op neer dat kinderen een aantal richtlijnen hebben meegekregen voor eten, drinken en traktaties. Leerlingen zijn zich bewust van deze richtlijnen en houden zich er goed aan. De richtlijnen zijn:

- 1 pakje drinken, de rest is water

- om 10 uur word fruit gegeten

- om 12 uur wordt er bruin brood gegeten (geen wit brood, geen croissants en geen pizza broodjes)

- Traktaties moeten gezond zijn en er word niet langs te klassen gegaan door kinderen

- Traktaties voor leerkrachten pas na 3 uur op tafel als leerlingen er niet zijn. Docenten moeten ook gezond trakteren.

Doordat er geen producten geweigerd worden maar door informeren en onderwijzen wordt ongezond eten bijna volledig voorkomen. Vanaf 2012 heeft de Huizingaschool zich geprofileerd met het vignet Gezonde School in het thema Bewegen en Sport. De laatste drie jaar was de school ook in het bezit van het themacertificaat voeding. Daarnaast is de Huizingaschool in het bezit van het Jump-in certificaat voor gezonde scholen. Dit certificaat ontvangt een school wanneer het aan de acht Amsterdamse doelen heeft behaalt en een gezonde omgeving weet te creëren voor de leerlingen.

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl