De Huizingaschool

De Brede school in stadsdeel Nieuw-West is een voorziening voor basisonderwijs, met een brede onderwijsdoelstelling, dat zich richt op kinderen van 2,5 tot 13 jaar, het gezin waartoe zij behoren en de buurt/omgeving waarin zij opgroeien. De Brede school heeft een pedagogische, educatieve, buurtgerichte, zorg- en welzijnsgeoriënteerde onderwijsbenadering met de centrale focus op kansen en ontwikkeling van de doelgroep.

Brede scholen zijn scholen waarin onderwijs, zorg en welzijn samenkomen. Behalve onderwijs worden op deze scholen ook andere activiteiten aangeboden op het vlak van kunst, cultuur, sport, taal en opvoeding. 

Op de Brede school worden activiteiten ontwikkeld door instellingen als jeugdzorg, maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, sociaal juridische hulpverlening (bijv. formulierenhulp), gezondheidszorg, politie, justitie en leerplichtambtenaren. Een belangrijke randvoorwaarde bij de Brede school is dat de kwaliteit van het onderwijs hierbij niet onder druk komt te staan. Scholen zijn er in de eerste plaats om goed onderwijs te geven.

Door een verbreding van de activiteiten binnen de Brede school voor de kinderen en hun ouders naar kunst, cultuur en sport, neemt hun deelname binnen de maatschappij toe. Dit versterkt de sociale positie van de ouders en daarmee worden de kansen van de kinderen vergroot.

Tijd voor onderwijskwaliteit


Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl