Eindscore en advies

Eindscore en advies

In april hebben de leeringen van groep 8 de eindtoets gemaakt.  In mei kwamen hier de resultaten van.  De signaleringswaarde is het gemiddelde dat wij moesten halen. In de tabel in de bijlage is te zien aan de kleuren blauw en paars wat wij ge...

Lees verder


Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl