brief invullen over 15 november

brief invullen over 15 november

Woensdag 7 november 2018

Beste ouders,

Vandaag krijgt uw zoon of dochter een brief mee om u op te geven voor de bijeenkomst over het lerarentekort. Wilt u deze brief lezen, aangeven of u komt en de brief voor maandag 12 november (laten) inleveren bij de leerkracht.

INHOUD BRIEF

PAPA EN MAMMA IK HEB VOLGEND JAAR GEEN JUF OF MEESTER

Misschien heeft u dochter of zoon volgend jaar geen gekwalificeerde juf of meester voor de klas. Wat betekent het lerarentekort voor de Huizingaschool. Wilt u hier meer over weten kom dan 15 november naar de bijeenkomst LERARENTEKORT om 14.15u.

Er wordt gezorgd voor opvang zowel bij de kleintjes als groten.

Om voldoende opvang en koffie/thee te regelen willen we graag weten of u komt:

⃝           Ja, ik komt 15 november naar de bijeenkomst

⃝           Ja, ik kom en heb opvang nodig voor een peuter of baby

⃝           Ja, ik kom en heb opvang nodig voor een kleuter

⃝           Ja, ik kom en heb opvang nodig voor kind tussen de 6-12 jaar

⃝           Nee, ik kom niet.

⃝           Nee, ik kom niet maar wel naar de avondbijeenkomst op 20nov om 19.00u (bij voldoende animo wordt deze avond georganiseerd.

 

Naam ouder: …………………………………………………..naam kind……………………………………………………………


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl