Herinnering schooltijden & brengen naar de klas

Zondag 23 februari 2020

Beste ouders ,

 

Een korte herinnering van de afspraken op school.

- om half negen starten de lessen.

- de school is om 14.30 uur uit, op woensdag zijn de kinderen om 12.15 uur uit.

 

Het brengen van de kinderen naar de klas.

- ouders van unit 1/2 mogen mee de klas in.

- ouders uit groep 3 mogen de kinderen naar boven brengen. 

- de kinderen van unit 4  t/m 8 gaan zelf naar boven. De ouders gaan niet mee de unit in of naar boven.

 

Als u mededelingen heeft kunt u die natuurlijk wel even doorgeven aan de leerkracht. Daarnaast bent u de éérste  dag na de vakantie welkom om u kind naar de klas te brengen.

 

Groet, namens het Huizingateam 

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl