Brief aangescherpte regels

Brief aangescherpte regels

Woensdag 24 november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u wellicht heeft vernomen is op 23 november een nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit gecommuniceerd over de coronamaatregelen op scholen.  Omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen, welke per direct ingaan:

  • Ouder(s) en/of verzorger(s) komen niet in de school, tenzij school dit noodzakelijk acht of een directe bijdrage levert aan het schoolproces.
  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
  • Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
  • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.

Voor iedereen is het van groot belang om de basismaatregelen te blijven opvolgen:

  • Regelmatig handen wassen.
  • Binnenruimtes ventileren.
  • Geen handen schudden.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij zo normaal en veilig mogelijk naar school kunnen. Ook voor onze medewerkers is het van groot belang dat zij hun werk veilig kunnen uitvoeren en gezond blijven. Vanuit het bestuurskantoor en scholen pakken wij onze verantwoordelijkheid. Wij vragen u, als ouder(s)/verzorger(s) om ook uw verantwoordelijkheid te nemen en bovenstaande maatregelen op te volgen. Stuur uw kind dus niet naar school als u niet zeker weet dat uw kind negatief getest is op corona en houdt kinderen met koorts, benauwdheid of hoesten thuis. Als een leerkracht ziek wordt, is er vaak geen vervanging.

Wij vertrouwen op ieders medewerking zodat we er samen voor kunnen zorgen dat het fysieke onderwijs door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Spanbroek

Bestuurder

Stichting openbaar basisonderwijs Westelijke Tuinsteden


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl