Oudertevredenheidspeiling fout

Oudertevredenheidspeiling fout

Dinsdag 1 november 2016

Beste ouders/verzorgers, Waarschijnlijk heeft u vandaag een mail gekregen van bkaan@huizingaschool.nl over de oudertevredenheidspeiling, die klaar staat om ingevuld te worden in het ouderportaal van Parnassys. Helaas is hier iets mis gegaan. We zullen de oudertevredenheidspeiling op een andere wijze afnemen. U krijgt hier zo snel mogelijk bericht over.   Met vriendelijke groet,   Brechje Kaan        
Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl